Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. marts - Strasbūra

13. Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavība un demokrātijas stāvoklis Krievijā (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavība un demokrātijas stāvoklis Krievijā (2015/2592(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Andrzej Duda ECR grupas vārdā, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser, kas sniedza personisku paziņojumu saistībā ar Elmar Brok uzstāšanos, Elmar Brok par šo uzstāšanos, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark un Othmar Karas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski un Gerard Batten.

Uzstājās Federica Mogherini.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2015. protokola 8.4. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika