Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 maart 2015 - Straatsburg

13. Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Andrzej Duda, namens de ECR-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Elmar Brok, Elmar Brok over deze woorden, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski en Gerard Batten.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 12.3.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid