Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 marca 2015 r. - Strasburg

13. Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Andrzej Duda w imieniu grupy ECR, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Petras Auštrevičius, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Schaffhausera, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser w sprawie osobistej w związku z wystąpieniem Elmara Broka, Elmar Brok w związku z poprzednim wystąpieniem, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski i Gerard Batten.

Głos zabrała Federica Mogherini.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 12.3.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności