Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 martie 2015 - Strasbourg

13. Uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Andrzej Duda, în numele Grupului ECR, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser privind o problemă personală ca urmare a intervenției lui Elmar Brok, Elmar Brok privind această din urmă intervenție, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark și Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski și Gerard Batten.

A intervenit Federica Mogherini.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 12.3.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate