Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg

13. Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Andrzej Duda v mene skupiny ECR, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser s osobným vyhlásením v reakcii na vystúpenie Elmara Broka, Elmar Brok k tomuto vystúpeniu, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski a Gerard Batten.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 12.3.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia