Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2219(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0039/2015

Ingediende teksten :

A8-0039/2015

Debatten :

PV 11/03/2015 - 14
CRE 11/03/2015 - 14

Stemmingen :

PV 12/03/2015 - 8.5
CRE 12/03/2015 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0075

Notulen
Woensdag 11 maart 2015 - Straatsburg

14. Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (debat)
CRE

Verslag over het jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement [2014/2219(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Indrek Tarand (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Andrej Plenković, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Ioan Mircea Paşcu, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marine Le Pen, over het verloop van het debat (de Voorzitter licht een en ander toe), Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly en Francisco Assis.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, Boris Zala en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrea Bocskor, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Elmar Brok.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 12.3.2015.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid