Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2219(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0039/2015

Predkladané texty :

A8-0039/2015

Rozpravy :

PV 11/03/2015 - 14
CRE 11/03/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.5
CRE 12/03/2015 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0075

Zápisnica
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg

14. Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o výročnej správe vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament [2014/2219(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Indrek Tarand (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Andrej Plenković v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Ioan Mircea Paşcu v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marine Le Pen o vedení rozpravy (predsedníčka uviedla objasnenie), Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly a Francisco Assis.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel, Boris Zala a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrea Bocskor, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka a Bill Etheridge.

Vystúpili: Federica Mogherini a Elmar Brok.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 12.3.2015.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia