Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2216(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0023/2015

Esitatud tekstid :

A8-0023/2015

Arutelud :

PV 11/03/2015 - 15
CRE 11/03/2015 - 15

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.6
CRE 12/03/2015 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0076

Protokoll
Kolmapäev, 11. märts 2015 - Strasbourg

15. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas (arutelu)
CRE

Raport aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas [2014/2216(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Sõna võtsid Heidi Hautala (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Jana Žitňanská (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano Aymeric Chauprade'i sõnavõtu teemal, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier ja Ana Gomes.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković ja Deirdre Clune.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Pier Antonio Panzeri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2015protokoll punkt 8.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika