Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2216(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0023/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0023/2015

Keskustelut :

PV 11/03/2015 - 15
CRE 11/03/2015 - 15

Äänestykset :

PV 12/03/2015 - 8.6
CRE 12/03/2015 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0076

Pöytäkirja
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

15. EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja EU:n toiminta tällä alalla (keskustelu)
CRE

Mietintö EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2014/2216(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Heidi Hautala (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jana Žitňanská (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano Aymeric Chaupraden puheenvuorosta, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier ja Ana Gomes.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković ja Deirdre Clune.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes ja Fabio Massimo Castaldo.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Pier Antonio Panzeri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö