Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2216(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0023/2015

Predkladané texty :

A8-0023/2015

Rozpravy :

PV 11/03/2015 - 15
CRE 11/03/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.6
CRE 12/03/2015 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0076

Zápisnica
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg

15. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politika Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
CRE

Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2014/2216(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Heidi Hautala (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jana Žitňanská (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano k vystúpeniu Aymerica Chauprada, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier a Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković a Deirdre Clune.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes a Fabio Massimo Castaldo.

Vystúpili: Federica Mogherini a Pier Antonio Panzeri.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 12.3.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia