Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2216(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0023/2015

Ingivna texter :

A8-0023/2015

Debatter :

PV 11/03/2015 - 15
CRE 11/03/2015 - 15

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.6
CRE 12/03/2015 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0076

Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2015 - Strasbourg

15. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik på området (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området [2014/2216(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Heidi Hautala (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jana Žitňanská (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano, om Aymeric Chauprades inlägg, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier och Ana Gomes.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković och Deirdre Clune.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini och Pier Antonio Panzeri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 12.3.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy