Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. märts 2015 - Strasbourg

16. Liibüa ebastabiilsus ja selle tagajärjed (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Liibüa ebastabiilsus ja selle tagajärjed (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Gianluca Buonanno (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mariya Gabriel, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Davor Ivo Stier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Afzal Khan.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika