Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

16. Libyan epävakaa tilanne ja sen seuraukset (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Libyan epävakaa tilanne ja sen seuraukset (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Davor Ivo Stier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Afzal Khan.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö