Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 maart 2015 - Straatsburg

16. De onstabiele toestand in Libië en de gevolgen daarvan (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De onstabiele toestand in Libië en de gevolgen daarvan (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Gianluca Buonanno, niet-fractiegebonden lid, Mariya Gabriel, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en Davor Ivo Stier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Afzal Khan.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid