Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2015 - Strasbourg

16. Den instabila situationen i Libyen och dess konsekvenser (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den instabila situationen i Libyen och dess konsekvenser (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno, grupplös, Mariya Gabriel, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Davor Ivo Stier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Afzal Khan.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy