Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Внесени документи
 5.Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (внесени предложения за резолюция)
 6.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 - 20 март 2015 г.) (разискване)
 7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. - Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (разискване)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Време за гласуване
  
9.1.Oбщ режим за внос от някои трети страни ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Република Черна гора ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Внос в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Теодорос Загоракис (член 150 от Правилника за дейността)
  
9.8.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сергей Станишев (член 150 от Правилника за дейността)
  
9.9.Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ (гласуване)
  
9.10.Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (гласуване)
  
9.11.Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г. (гласуване)
  
9.12.Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (гласуване)
  
9.13.Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. (гласуване)
  
9.14.Процес на европейска интеграция на Косово (гласуване)
  
9.15.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (гласуване)
  
9.16.Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (гласуване)
  
9.17.Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (гласуване)
  
9.18.Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (разискване)
 14.Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (разискване)
 15.Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
 16.Нестабилно положение в Либия и последиците от него (разискване)
 17.Споразумението за мир в Мали (разискване)
 18.Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (разискване)
 19.Увеличаване на антисемитизма, ислямофобията и екстремисткото насилие в ЕС (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (227 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (2434 kb) 
 
Протокол (217 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (45 kb) Резултати от поименно гласуване (96 kb) 
 
Протокол (315 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (763 kb) Резултати от поименно гласуване (2199 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност