Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet (indgivne beslutningsforslag)
 6.Forberedelse af Det Europæiske Råd (19.-20. marts 2015) (forhandling)
 7.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2015 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015 - Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015 (forhandling)
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Afstemningstid
  
9.1.Fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.2.Stabiliserings- og associeringsaftale med Montenegro ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.3.EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.4.Indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.5.Suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.6.Aftale om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.7.Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150)
  
9.8.Anmodning om ophævelse af Sergej Stanisjevs parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150)
  
9.9.Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III (afstemning)
  
9.10.Årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (afstemning)
  
9.11.Statusrapport 2014 om Montenegro (afstemning)
  
9.12.Statusrapport 2014 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (afstemning)
  
9.13.Statusrapport 2014 om Serbien (afstemning)
  
9.14.Den europæiske integrationsproces for Kosovo (afstemning)
  
9.15.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2015 (afstemning)
  
9.16.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015 (afstemning)
  
9.17.Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015 (afstemning)
  
9.18.Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets tilstand i Rusland (forhandling)
 14.Årsrapport fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet (forhandling)
 15.Årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2013 og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)
 16.Den ustabile situation i Libyen og konsekvenserne heraf (forhandling)
 17.Fredsaftale i Mali (forhandling)
 18.Forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga og samarbejde om bekæmpelse af terrorisme (forhandling)
 19.Stigende antisemitisme, islamofobi og voldelig ekstremisme i EU (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (197 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (2434 kb) 
 
Protokol (183 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (40 kb) Afstemning ved navneopråb (93 kb) 
 
Protokol (289 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (581 kb) Afstemning ved navneopråb (2106 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik