Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. marts - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Cīņa pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2015. gada 19. un 20. martā (debates)
 7.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2015. gada izaugsmes pētījumā - Vienotā tirgus pārvaldība 2015. gada Eiropas pusgada ietvaros (debates)
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Kopīgi noteikumi importam no dažām trešām valstīm ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.2.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Melnkalni ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.3.Savienības tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.4.Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu imports Savienībā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.5.Dažu koncesiju atcelšana attiecībā uz Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Savienībā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.6.Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas izveide *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.7.Pieprasījums atcelt Theodoros Zagorakis deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants)
  9.8.Pieprasījums atcelt Sergei Stanishev deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants)
  9.9.Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaļa (balsošana)
  9.10.2013. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (balsošana)
  9.11.Melnkalnes 2014. gada progresa ziņojums (balsošana)
  9.12.Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2014. gada progresa ziņojums (balsošana)
  9.13.Serbijas 2014. gada progresa ziņojums (balsošana)
  9.14.Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (balsošana)
  9.15.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada izaugsmes pētījums (balsošana)
  9.16.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2015. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)
  9.17.Vienotā tirgus pārvaldība 2015. gada Eiropas pusgada ietvaros (balsošana)
  9.18.Cīņa pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavība un demokrātijas stāvoklis Krievijā (debates)
 14.Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos gada ziņojums Eiropas Parlamentam (debates)
 15.2013. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politika šajā jomā (debates)
 16.Nestabilais stāvoklis Lībijā un tā sekas (debates)
 17.Mali miera nolīgums (debates)
 18.ES un Arābu valstu līgas attiecības un sadarbība terorisma apkarošanā (debates)
 19.Antisemītisma, islāmofobijas un vardarbīga ekstrēmisma saasināšanās Eiropas Savienībā (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (204 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)
 
Protokols (211 kb)  Apmeklējumu reģistrs (37 kb)  Balsojumu rezultāti (42 kb)  Balsojumi pēc saraksta (94 kb)
 
Protokols (290 kb)  Apmeklējumu reģistrs (65 kb)  Balsojumu rezultāti (704 kb)  Balsojumi pēc saraksta (2188 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika