Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 11 ta' Marzu 2015 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Tħejjija tal-Kunsill Ewropew (19-20 ta' Marzu 2015) (dibattitu)
 7.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 - Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 - Il-governanza tas-Suq Uniku fis-Semestru Ewropew 2015 (dibattitu)
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Regoli komuni għall-importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi terzi ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.2.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mar-Repubblika tal-Montenegro ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.3.Kwoti tariffarji tal-Unjoni għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.4.L-importazzjoni fl-Unjoni ta' prodotti agrikoli li ġejjin mit-Turkija ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.5.Is-sospensjoni ta' ċerti konċessjonijiet relatati mal-importazzjoni fil-Unjoni ta' prodotti agrikoli li ġejjin mit-Turkija (Kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.6.Stabbiliment tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.7.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Theodoros Zagorakis (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura)
  9.8.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Sergei Stanishev (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura)
  9.9.Linji gwida għall-baġit 2016 – Taqsima III (votazzjoni)
  9.10.Rapport Annwali 2013 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi (votazzjoni)
  9.11.Rapport ta' Progress tal-2014 dwar il-Montenegro (votazzjoni)
  9.12.Rapport ta' Progress tal-2014 dwar dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (votazzjoni)
  9.13.Rapport ta' Progress tal-2014 dwar is-Serbja (votazzjoni)
  9.14.Il-Proċess ta' Integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo (votazzjoni)
  9.15.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (votazzjoni)
  9.16.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015 (votazzjoni)
  9.17.Il-governanza tas-Suq Uniku fis-Semestru Ewropew 2015 (votazzjoni)
  9.18.Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.L-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (dibattitu)
 14.Rapport annwali tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament Ewropew (dibattitu)
 15.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2013 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 16.Sitwazzjoni instabbli fil-Libja u konsegwenzi relatati (dibattitu)
 17.Ftehim ta' paċi tal-Mali (dibattitu)
 18.Relazzjonijiet bejn l-UE u l-Lega tal-Istati Għarab u kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (dibattitu)
 19.Iż-żieda tal-anti-Semitiżmu, tal-Iżlamofobija u tal-estremiżmu vjolenti fl-UE (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (204 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (2434 kb) 
 
Minuti (216 kb) Lista tal-Membri preżenti (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (37 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (93 kb) 
 
Minuti (301 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (698 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (2114 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza