Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 11 maart 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Ingekomen stukken
 5.Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2015) (debat)
 7.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (debat)
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Stemmingen
  
9.1.Gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Montenegro ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Theodoros Zagorakis (artikel 150 van het Reglement)
  
9.8.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Sergei Stanishev (artikel 150 van het Reglement)
  
9.9.Richtsnoeren voor de begroting 2016 - Afdeling III (stemming)
  
9.10.Jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (stemming)
  
9.11.Voortgangsverslag 2014 over Montenegro (stemming)
  
9.12.Voortgangsverslag 2014 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)
  
9.13.Voortgangsverslag 2014 over Servië (stemming)
  
9.14.Het Europees integratieproces van Kosovo (stemming)
  
9.15.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 (stemming)
  
9.16.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 (stemming)
  
9.17.Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (stemming)
  
9.18.Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (debat)
 14.Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (debat)
 15.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het EU-beleid ter zake (debat)
 16.De onstabiele toestand in Libië en de gevolgen daarvan (debat)
 17.Vredesakkoord Mali (debat)
 18.Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding (debat)
 19.Toename van antisemitisme, islamofobie en gewelddadig extremisme in de EU (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (202 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2434 kb) 
 
Notulen (186 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (37 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (92 kb) 
 
Notulen (296 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (565 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2107 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid