Seznam 
Zápis
PDF 289kWORD 209k
Středa, 11. března 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Předložení dokumentů
 5.Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (předložené návrhy usnesení)
 6.Příprava zasedání Evropské rady (19.–20. března 2015) (rozprava)
 7.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2015 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 – Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 (rozprava)
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Hlasování
  9.1.Společná pravidla dovozu z některých třetích zemí ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.2.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Republikou Černá Hora ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.3.Celní kvóty Unie pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.4.Dovoz zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.5.Pozastavení některých koncesí o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.6.Vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.7.Žádost, aby byl pan Theodoros Zagorakis zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu)
  9.8.Žádost o zbavení imunity, které požívá Sergei Stanishev (článek 150 jednacího řádu)
  9.9.Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III (hlasování)
  9.10.Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům (hlasování)
  9.11.Zpráva o pokroku Černé Hory za rok 2014 (hlasování)
  9.12.Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2014 (hlasování)
  9.13.Zpráva o pokroku Srbska za rok 2014 (hlasování)
  9.14.Proces evropské integrace Kosova (hlasování)
  9.15.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2015 (hlasování)
  9.16.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 (hlasování)
  9.17.Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 (hlasování)
  9.18.Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (rozprava)
 14.Výroční zpráva vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku určená Evropskému parlamentu (rozprava)
 15.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti (rozprava)
 16.Nestabilní situace v Libyi a její důsledky (rozprava)
 17.Mírová dohoda z Mali (rozprava)
 18.Vztahy mezi EU a Ligou arabských států a vzájemná spolupráce v boji s terorismem (rozprava)
 19.Nárůst antisemitismu, islamofobie a násilného extrémismu v EU (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 11. BŘEZNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, ametoktradin, amisulbrom, bupirimát, klofentezin, ethefon, ethirimol, fluopikolid, imazapic, propamokarb, pyraklostrobin a tau-fluvalinát v některých produktech a na jejich povrchu (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - lhůta: 6/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4,5 T, barban, binapakryl, bromofos-ethyl, kamfechlor (toxafen), chlorbufam, chloroxuron, chlozolinát, DNOC, dialát, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethylenoxid, fentinacetát, fentinhydroxid, flucykloxuron, flucythrinát, formothion, mekarbam, methakrifos, monolinuron, fenothrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmethrin, teknazen a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - lhůta: 6/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2009/568/ES, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU a 2012/481/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - lhůta: 25/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - lhůta: 27/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - lhůta: 27/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - lhůta: 26/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde o obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - lhůta: 24/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI.


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. února 2015
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 529/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro posouzení, jak podstatné jsou rozšíření a změny interních přístupů při výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 4. března 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce ((C(2015)00361 – 2015/2545(DEA)))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 30. ledna 2015, na žádost příslušného výboru – do 30. dubna 2015.
předáno příslušnému výboru: ECON.


4. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Komise a Soudního dvora

- Návrh na převod prostředků DEC 12/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 1/2015 - Oddíl IV - Soudní dvůr (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 13/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 11/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) z parlamentních výborů

- Zpráva o žádosti, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity (2015/2048(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Sergej Stanišev zbaven imunity (2014/2259(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0045/2015).


5. Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (2015/2564(RSP))

Rozprava se konala dne 12. února 2015 (bod 2 zápisu ze dne 12.2.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini a Emil Radev za skupinu PPE o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev);

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa a Viorica Dăncilă za skupinu S&D o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015);

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek a Beata Gosiewska za skupinu ECR o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (2015/2564(RSP)) (B8-0219/2015);

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (2015/2564(RSP)) (B8-0220/2015);

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal a Dita Charanzová za skupinu ALDE o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (2015/2564(RSP)) (B8-0226/2015);

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o zobrazování sexuálního zneužívání dětí na Internetu (2015/2564(RSP)) (B8-0227/2015).

Hlasování: bod 9.18 zápisu ze dne 11.3.2015.


6. Příprava zasedání Evropské rady (19.–20. března 2015) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (19.–20. března 2015) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady), Jean-Claude Juncker (předseda Komise) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Emmanouil Glezos, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, Andrzej Duda za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff – nezařazený poslanec, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Ashley Fox, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote a Harald Vilimsky, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Esteban González Pons, Jeppe Kofod a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić a João Ferreira.

Vystoupili: Frans Timmermans a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.


7. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2015 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 – Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 (rozprava)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2015 [2014/2221(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 [2014/2222(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 [2014/2212(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (zpravodaj) uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Ildikó Gáll-Pelcz a Sergio Gutiérrez Prieto uvedli zprávy.

Vystoupili: Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady), Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise), Marianne Thyssen (členka Komise) a Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Jean Arthuis (navrhovatel výboru BUDG), Giorgos Grammatikakis (navrhovatel výboru ENVI), Sofia Ribeiro za skupinu PPE, Alfred Sant za skupinu S&D, Sampo Terho za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Mara Bizzotto – nezařazená poslankyně, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas a Verónica Lope Fontagné.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică a Csaba Sógor.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz a Sergio Gutiérrez Prieto.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.15 zápisu ze dne 11.3.2015, bod 9.16 zápisu ze dne 11.3.2015 a bod 9.17 zápisu ze dne 11.3.2015.

Vystoupil Bruno Gollnisch.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupil Bruno Gollnisch.


8. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin GUE/NGL a S&D následující žádosti o jmenování:

výbor ITRE: Miguel Urbán Crespo, kterým je nahrazen Pablo Echenique

výbor ENVI: Pablo Echenique, kterým je nahrazena Teresa Rodriguez-Rubio

výbor FEMM: Pina Picierno

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Miguel Urbán Crespo, kterým je nahrazena Teresa Rodriguez-Rubio

delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií: Miguel Urbán Crespo, kterým je nahrazena Teresa Rodriguez-Rubio.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupily: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aby připomněla, že 11. březen je Evropským dnem památky obětem terorismu, a Eleonora Forenza s žádostí, aby byly přijaty sankce vůči Gianlucovi Buonannovi v souvislosti s jeho výroky, které označila za rasistické (předsedající připomněla, že předseda Parlamentu se již k této záležitosti vyjádřil).


9.1. Společná pravidla dovozu z některých třetích zemí ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (přepracované znění) [COM(2014)0323 - C8-0014/2014- 2014/0168(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0053)


9.2. Dohoda o stabilizaci a přidružení s Republikou Černá Hora ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (kodifikované znění) [COM(2014)0374 - C8-0035/2014 - 2014/0190(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0054)


9.3. Celní kvóty Unie pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o otevření a správě některých celních kvót Unie pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky (kodifikované znění) [COM(2014)0594 - C8-0169/2014 - 2014/0276(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0055)


9.4. Dovoz zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění) [COM(2014)0586 - C8-0166/2014 - 2014/0272(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0056)


9.5. Pozastavení některých koncesí o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozastavují některé koncese o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění) [COM(2014)0593 - C8-0170/2014 - 2014/0275(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0057)


9.6. Vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změněné dohody o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři jménem Evropské unie [14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0058)

Parlament schválil uzavření pozměněné dohody.


9.7. Žádost, aby byl pan Theodoros Zagorakis zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu)

Zpráva o žádosti, aby byl pan Theodoros Zagorakis zbaven poslanecké imunityZpráva o žádosti, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity [2015/2048(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0059)


9.8. Žádost o zbavení imunity, které požívá Sergei Stanishev (článek 150 jednacího řádu)

Zpráva o žádosti o zbavení imunity, které požívá Sergei Stanishev [2014/2259(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0060)


9.9. Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III (hlasování)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2016, oddíl III – Komise [2015/2008(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0061)


9.10. Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům (hlasování)

Zpráva k výroční zprávě za rok 2013 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům [2014/2155(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0062)


9.11. Zpráva o pokroku Černé Hory za rok 2014 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0211/2015 (2014/2947(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0063)


9.12. Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2014 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0212/2015 (2014/2948(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0064)


9.13. Zpráva o pokroku Srbska za rok 2014 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0065)


9.14. Proces evropské integrace Kosova (hlasování)

Návrh usnesení B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0066)


9.15. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2015 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2015 [2014/2221(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0067)


9.16. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 [2014/2222(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0068)


9.17. Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 (hlasování)

Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 [2014/2212(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0069)


9.18. Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (hlasování)

Rozprava se konala dne12. února 2015 (bod 2 zápisu ze dne 12.2.2015)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 11. března 2015 (bod 5 zápisu ze dne 11.3.2015).

Návrhy usnesení B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 a B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0217/2015

(nahrazující B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 a B8-0226/2015):

předložen těmito poslanci:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera a Kinga Gál za skupinu PPE;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo a Zigmantas Balčytis za skupinu S&D;

Timothy Kirkhope za skupinu ECR;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel a Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE;

Laura Ferrara za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0070)

(Návrh usnesení B8-0227/2015 se nebere v potaz.)

°
° ° °

Vystoupil Bruno Gollnisch s procesním návrhem v souvislosti se skutečností, že Evropskému úřadu pro boj proti podvodům byla postoupena žádost o prošetření případu parlamentních asistentů Národní fronty, a aby protestoval proti skutečnosti, že tato žádost o prošetření byla zveřejněna (předsedající odpověděla, že předseda Parlamentu bude o této skutečnosti informován).


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt a Stanislav Polčák

zpráva Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt a Stanislav Polčák

Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2014 - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki a Marijana Petir

Zpráva o pokroku Srbska za rok 2014 - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor a Igor Šoltes

Proces evropské integrace Kosova - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh a Izaskun Bilbao Barandica

zpráva Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt a Zoltán Balczó.

Vysvětlení hlasování budou pokračovat během denního zasedání zítra, ve čtvrtek 12. března 2015.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:45, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Andrzej Duda za skupinu ECR, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD, Matteo Salvini – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser s osobním prohlášením v souvislosti s vystoupením, které učinil Elmar Brok, Elmar Brok k tomuto vystoupení, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark a Othmar Karas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski a Gerard Batten.

Vystoupila Federica Mogherini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 12.3.2015.


14. Výroční zpráva vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku určená Evropskému parlamentu (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku určené Evropskému parlamentu [2014/2219(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Indrek Tarand (navrhovatel výboru BUDG), Andrej Plenković za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Ioan Mircea Paşcu za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marine Le Pen k vedení rozpravy (předsedající poskytla upřesnění), Jozo Radoš za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly a Francisco Assis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAȘCU
místopředseda

Vystoupili: Paulo Rangel, Boris Zala a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrea Bocskor, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka a Bill Etheridge.

Vystoupili: Federica Mogherini a Elmar Brok.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 12.3.2015.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno)


15. Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti [2014/2216(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Heidi Hautala (navrhovatelka výboru DEVE), Jana Žitňanská (navrhovatelka výboru FEMM), Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano k vystoupení, které učinil Aymeric Chauprade, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier a Ana Gomes.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković a Deirdre Clune.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupili: Federica Mogherini a Pier Antonio Panzeri.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 12.3.2015.


16. Nestabilní situace v Libyi a její důsledky (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nestabilní situace v Libyi a její důsledky (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Fernando Maura Barandiarán za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Gianluca Buonanno – nezařazený poslanec, Mariya Gabriel, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Davor Ivo Stier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Afzal Khan.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


17. Mírová dohoda z Mali (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Mírová dohoda z Mali (2015/2593(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida a Boris Zala.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.


18. Vztahy mezi EU a Ligou arabských států a vzájemná spolupráce v boji s terorismem (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vztahy mezi EU a Ligou arabských států a vzájemná spolupráce v boji s terorismem (2015/2594(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio – nezařazený poslanec, Fernando Ruas, Richard Howitt, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Javier Couso Permuy, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Victor Boştinaru, David Campbell Bannerman, Gerard Batten, Georgios Epitideios, Eleni Theocharous, Pier Antonio Panzeri, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ramona Nicole Mănescu, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Afzal Khan a Deirdre Clune.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, a Arne Gericke.

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Marietje Schaake za skupinu ALDE o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států o spolupráci v oblasti boje proti terorismu (2015/2573(RSP)) (B8-0215/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Eva Joly za skupinu Verts/ALE o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států o spolupráci v oblasti boje proti terorismu (2015/2573(RSP)) (B8-0216/2015);

- Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell a Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států o spolupráci v oblasti boje proti terorismu (2015/2573(RSP)) (B8-0221/2015);

- Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu a Viorica Dăncilă za skupinu S&D o vztazích mezi EU a Ligou arabských států s cílem spolupracovat v boji proti terorismu (2015/2573(RSP)) (B8-0222/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států za účelem spolupráce v oblasti boje proti terorismu (2015/2573(RSP)) (B8-0223/2015);

- Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států o spolupráci v oblasti boje proti terorismu (2015/2573(RSP)) (B8-0224/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier a József Nagy za skupinu PPE o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států o spolupráci v oblasti boje proti terorismu (2015/2573(RSP)) (B8-0225/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 12.3.2015.


19. Nárůst antisemitismu, islamofobie a násilného extrémismu v EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Nárůst antisemitismu, islamofobie a násilného extrémismu v EU (2015/2595(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Hans Jansen – nezařazený poslanec, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Bas Belder, Frédérique Ries, Marie-Christine Vergiat, Rosa Estaràs Ferragut, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cornelia Ernst, Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Michał Boni, Younous Omarjee, Tomáš Zdechovský, Pablo Echenique a Constance Le Grip.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Afzal Khan, Arne Gericke, Gerard Batten a Franz Obermayr.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 550.479/OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:45.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Právní upozornění - Ochrana soukromí