Index 
Jegyzőkönyv
PDF 297kWORD 214k
2015. március 11., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.A gyermekek interneten történő szexuális zaklatása elleni küzdelem (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.Az Európai Tanács 2015. március 19–20-i ülésének előkészítése (vita)
 7.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés – A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai – Az egységes piac irányítása a 2015-ös európai szemeszteren belül (vita)
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.Szavazások órája
  
9.1.Az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályok ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.2.Stabilizációs és társulási megállapodás Montenegróval ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.3.A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, a baromfihúsra, a búzára és a kétszeresre, a korpára, a korpás lisztre és más maradékra előírt uniós vámkontingensek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.4.A Törökországból származó mezőgazdasági termékek Unióba történő behozatala ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.5.A Törökországból származó mezőgazdasági termékek Unióba történő behozatalára vonatkozó egyes engedmények felfüggesztése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.6.A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.7.Theodoros Zagorakis parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke)
  
9.8.Sergei Stanishev parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke)
  
9.9.Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz (szavazás)
  
9.10.2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelem (szavazás)
  
9.11.A Montenegróról szóló 2014. évi eredményjelentés (szavazás)
  
9.12.A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2014. évi eredményjelentés (szavazás)
  
9.13.A Szerbiáról szóló 2014. évi eredményjelentés (szavazás)
  
9.14.Koszovó európai integrációs folyamata (szavazás)
  
9.15.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés (szavazás)
  
9.16.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (szavazás)
  
9.17.Az egységes piac irányítása a 2015-ös európai szemeszteren belül (szavazás)
  
9.18.A gyermekek interneten történő szexuális zaklatása elleni küzdelem (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolása és az oroszországi demokrácia helyzete (vita)
 14.Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének éves jelentése az Európai Parlament számára (vita)
 15.2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (vita)
 16.A líbiai instabil helyzet és annak következményei (vita)
 17.A mali békemegállapodás (vita)
 18.Az EU és az Arab Államok Ligája közötti kapcsolatok és a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködés (vita)
 19.Az antiszemitizmus, az iszlámellenesség és az erőszakos szélsőségesség fokozódása az EU-ban (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acetamiprid, ametoktradin, amiszulbróm, bupirimát, klofentezin, etefon, etirimol, fluopikolid, imazapik, propamokarb, piraklosztrobin és tau-fluvalinát maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - határidő: 6/5/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4,5-T, barbán, binapakril, bromofosz-etil, kamfeklór (toxafén), klórbufám, kloroxuron, klozolinát, DNOC, diallát, dinoszeb, dinoterb, dioxation, etilén-oxid, fentin-acetát, fentin-hidroxid, flucikloxuron, flucitrinát, formotion, mekarbám, metakrifosz, monolinuron, fenotrin, profám, pirazofosz, quinalfosz, rezmetrin, teknazén és vinklozolin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - határidő: 6/5/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a 2009/568/EK, a 2011/333/EU, a 2011/381/EU, a 2012/448/EU és a 2012/481/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - határidő: 25/5/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - határidő: 27/5/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és VI. mellékletének módosításáról (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - határidő: 27/5/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a beltéri és kültéri festékek és lakkok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló 2014/312/EU határozat módosításáról (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - határidő: 26/5/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelme tekintetében történő módosításáról (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - határidő: 24/5/2015)
utalva illetékes: ENVI.


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról C(2015)01264 - 2015/2585(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. február 26.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő 529/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmények kiszámításakor alkalmazott belső modellen alapuló módszereken végrehajtott kiterjesztések és módosítások lényegességének értékelésére irányuló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról C(2015)01365 - 2015/2591(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. március 4.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2015)00361 - 2015/2545(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. január 30., az illetékes bizottság kérésére 2015. április 30-ig.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Bizottság és a Bíróság

- A DEC 12/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Az 1/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – IV. szakasz - Bíróság (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 13/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 11/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2048(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Jelentés a Sergei Stanishev mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2014/2259(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0045/2015).


5. A gyermekek interneten történő szexuális zaklatása elleni küzdelem (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A gyermekek interneten történő szexuális zaklatása elleni küzdelem (2015/2564(RSP))

A vita időpontja: 2015. február 12 (2015.2.12-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Gál Kinga, Traian Ungureanu, Nagy József, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini és Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a gyermekekkel szemben elkövetett internetes szexuális visszaélés elleni küzdelemről (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev.);

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa és Viorica Dăncilă, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a gyermekekkel szemben elkövetett internetes szexuális visszaélés elleni küzdelemről (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015);

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek és Beata Gosiewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a gyermekekkel szemben elkövetett internetes szexuális visszaélés elleni küzdelemről 2015/2564(RSP) (B8-0219/2015);

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a gyermekekkel szemben elkövetett internetes szexuális visszaélés elleni küzdelemről 2015/2564(RSP) (B8-0220/2015);

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal és Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a gyermekekkel szemben elkövetett internetes szexuális visszaélés elleni küzdelemről 2015/2564(RSP) (B8-0226/2015);

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélés online megjelenítéséről (2015/2564(RSP) (B8-0227/2015).

Szavazás: 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.18. pont .


6. Az Európai Tanács 2015. március 19–20-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2015. március 19–20-i ülésének előkészítése (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke), Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emmanouil Glezos, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: John Stuart Agnew, Andrzej Duda, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, független, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Angel Dzhambazki, Ashley Fox, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gáll-Pelcz Ildikó, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote és Harald Vilimsky, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Theurer.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Esteban González Pons, Jeppe Kofod és Pervenche Berès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić és João Ferreira.

Felszólal: Frans Timmermans és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


7. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés – A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai – Az egységes piac irányítása a 2015-ös európai szemeszteren belül (vita)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2015. évi éves növekedési jelentés [2014/2221(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2015. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2014/2222(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Jelentés a 2015-ös európai szemeszteren belül az egységes piac irányításáról [2014/2212(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Gáll-Pelcz Ildikó (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (előadó) bemutatja jelentését.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Gáll-Pelcz Ildikó és Sergio Gutiérrez Prieto bemutatják jelentésüket.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke), Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke), Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) és Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jean Arthuis (a BUDG bizottság véleményének előadója), Giorgos Grammatikakis (az ENVI bizottság véleményének előadója), Sofia Ribeiro, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alfred Sant, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sampo Terho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, független, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas és Verónica Lope Fontagné.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică és Sógor Csaba.

Felszólal: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Gáll-Pelcz Ildikó és Sergio Gutiérrez Prieto.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.15. pont , 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.16. pont és 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.17. pont .

Felszólal: Bruno Gollnisch.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Bruno Gollnisch.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a GUE/NGL és az S&D képviselőcsoport:

ITRE bizottság: Pablo Echenique helyett Miguel Urbán Crespo

ENVI bizottság: Teresa Rodriguez-Rubio helyett Pablo Echenique

FEMM bizottság: Pina Picierno

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Teresa Rodriguez-Rubio helyett Miguel Urbán Crespo

A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Teresa Rodriguez-Rubio helyett Miguel Urbán Crespo.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aki emlékeztet, hogy március 11. a terrorizmus áldozatainak emléknapja, és Eleonora Forenza, aki kéri, hogy vessenek ki szankciót Gianluca Buonanno ellen, amiért ez utóbbi – szerinte – rasszista megjegyzéseket tett (Az elnök tudatja, hogy a Parlament elnöke már nyilatkozott ezzel kapcsolatosan).


9.1. Az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályok ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2014)0323 - C8-0014/2014- 2014/0168(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0053)


9.2. Stabilizációs és társulási megállapodás Montenegróval ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) [COM(2014)0374 - C8-0035/2014 - 2014/0190(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0054)


9.3. A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, a baromfihúsra, a búzára és a kétszeresre, a korpára, a korpás lisztre és más maradékra előírt uniós vámkontingensek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, a baromfihúsra, a búzára és a kétszeresre, a korpára, a korpás lisztre és más maradékra előírt egyes uniós vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0594 - C8-0169/2014 - 2014/0276(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0055)


9.4. A Törökországból származó mezőgazdasági termékek Unióba történő behozatala ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Törökországból származó mezőgazdasági termékek Unióba történő behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0586 - C8-0166/2014 - 2014/0272(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0056)


9.5. A Törökországból származó mezőgazdasági termékek Unióba történő behozatalára vonatkozó egyes engedmények felfüggesztése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Törökországból származó mezőgazdasági termékek Unióba történő behozatalára vonatkozó egyes engedmények felfüggesztéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0593 - C8-0170/2014 - 2014/0275(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0057)


9.6. A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló módosított megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0058)

A Parlament egyetértését adja a módosított megállapodás megkötéséhez.


9.7. Theodoros Zagorakis parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke)

Jelentés a Theodoros Zagorakis parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről Jelentés a Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2048(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0059)


9.8. Sergei Stanishev parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke)

Jelentés a Sergei Stanishev parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2014/2259(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0060)


9.9. Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz (szavazás)

Jelentés a 2016. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság [2015/2008(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0061)


9.10. 2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 2013. évi éves jelentésről – a csalás elleni küzdelem [2014/2155(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0062)


9.11. A Montenegróról szóló 2014. évi eredményjelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0211/2015 (2014/2947(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0063)


9.12. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2014. évi eredményjelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0212/2015 (2014/2948(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0064)


9.13. A Szerbiáról szóló 2014. évi eredményjelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0065)


9.14. Koszovó európai integrációs folyamata (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0066)


9.15. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés (szavazás)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2015. évi éves növekedési jelentés [2014/2221(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0067)


9.16. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (szavazás)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2015. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2014/2222(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0068)


9.17. Az egységes piac irányítása a 2015-ös európai szemeszteren belül (szavazás)

Jelentés a 2015-ös európai szemeszteren belül az egységes piac irányításáról [2014/2212(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Gáll-Pelcz Ildikó (A8-0018/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0069)


9.18. A gyermekek interneten történő szexuális zaklatása elleni küzdelem (szavazás)

A vita időpontja:2015. február 12. (2015.2.12-i jegyzőkönyv, 2. pont )

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. március 11. (2015.3.11-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 és B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0217/2015

(amely a B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 és B8-0226/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera és Gál Kinga, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo és Zigmantas Balčytis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel és Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0070)

(A B8-0227/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

°
° ° °

Felszólal: Bruno Gollnisch, aki ügyrendi javaslatot kíván tenni az Európai Csalás Elleni Hivatal felkérését illetően a Nemzeti Front párt képviselőinek parlamenti asszisztensei ügyében és az elleni tiltakozásul, hogy a felkérést nyilvánosságra hozták (Az elnök közli, hogy a Parlament elnökét tájékoztatni fogják).


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

José Manuel Fernandes -jelentés - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt és Stanislav Polčák

Georgi Pirinski -jelentés - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt és Stanislav Polčák

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2014. évi eredményjelentés - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki és Marijana Petir

A Szerbiáról szóló 2014. évi eredményjelentés - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Sógor Csaba és Igor Šoltes

Koszovó európai integrációs folyamata - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh és Izaskun Bilbao Barandica

Dariusz Rosati -jelentés - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt és Balczó Zoltán

A szavazatok indokolása holnap, a 2015. március 12-i, csütörtöki ülésen folytatódik.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.45-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolása és az oroszországi demokrácia helyzete (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolása és az oroszországi demokrácia helyzete (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Sandra Kalniete, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrzej Duda, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Meszerics Tamás, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser személyes ügyben, Elmar Brok felszólalását követően, Elmar Brok e felszólalás kapcsán, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark és Othmar Karas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski és Gerard Batten.

Felszólal: Federica Mogherini.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


14. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének éves jelentése az Európai Parlament számára (vita)

Jelentés az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Parlament számára készített éves jelentéséről [2014/2219(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Indrek Tarand (a BUDG bizottság véleményének előadója), Andrej Plenković, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Ioan Mircea Paşcu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, a vita lefolyásáról (Az elnök magyarázatot ad), Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Meszerics Tamás, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Francisco José Millán Mon, Victor Boștinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Balczó Zoltán, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly és Francisco Assis.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Paulo Rangel, Boris Zala és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bocskor Andrea, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka és Bill Etheridge.

Felszólal: Federica Mogherini és Elmar Brok.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


15. 2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (vita)

Jelentés „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2014/2216(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Heidi Hautala (a DEVE bizottság véleményének előadója), Jana Žitňanská (a FEMM bizottság véleményének előadója), Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, Tőkés László, Elena Valenciano, Aymeric Chauprade felszólalására reagálva, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Gál Kinga, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier és Ana Gomes.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Felszólal: Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković és Deirdre Clune.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Federica Mogherini és Pier Antonio Panzeri.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


16. A líbiai instabil helyzet és annak következményei (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A líbiai instabil helyzet és annak következményei (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fernando Maura Barandiarán, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gianluca Buonanno, független, Mariya Gabriel, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra és Davor Ivo Stier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Afzal Khan.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


17. A mali békemegállapodás (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A mali békemegállapodás (2015/2593(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolilitkai főképviselője nevében.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida és Boris Zala.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


18. Az EU és az Arab Államok Ligája közötti kapcsolatok és a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködés (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az EU és az Arab Államok Ligája közötti kapcsolatok és a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködés (2015/2594(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolilitkai főképviselője nevében.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, független, Fernando Ruas, Richard Howitt, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Javier Couso Permuy, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Victor Boştinaru, David Campbell Bannerman, Gerard Batten, Georgios Epitideios, Eleni Theocharous, Pier Antonio Panzeri, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ramona Nicole Mănescu, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Afzal Khan és Deirdre Clune.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, és Arne Gericke.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az EU és az Arab Liga között létrejött, a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló egyetértési megállapodásról (2015/2573(RSP)) (B8-0215/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini és Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az EU és az Arab Liga között létrejött, a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló egyetértési megállapodásról (2015/2573(RSP)) (B8-0216/2015);

- Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell és Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az EU és az Arab Liga között létrejött, a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló egyetértési megállapodásról (2015/2573(RSP)) (B8-0221/2015);

- Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu és Viorica Dăncilă, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az EU és az Arab Liga közötti, a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésre irányuló kapcsolatokról (2015/2573(RSP)) (B8-0222/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az EU és az Arab Liga között létrejött, a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló egyetértési megállapodásról (2015/2573(RSP)) (B8-0223/2015);

- Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels és Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az EU és az Arab Liga között létrejött, a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló egyetértési megállapodásról 2015/2573(RSP) (B8-0224/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier és Nagy József, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az EU és az Arab Liga között létrejött, a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló egyetértési megállapodásról 2015/2573(RSP) (B8-0225/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


19. Az antiszemitizmus, az iszlámellenesség és az erőszakos szélsőségesség fokozódása az EU-ban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az antiszemitizmus, az iszlámellenesség és az erőszakos szélsőségesség fokozódása az EU-ban (2015/2595(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Hans Jansen, független, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Bas Belder, Frédérique Ries, Marie-Christine Vergiat, Rosa Estaràs Ferragut, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cornelia Ernst, Heinz K. Becker, Niedermüller Péter, Marina Albiol Guzmán, Michał Boni, Younous Omarjee, Tomáš Zdechovský, Pablo Echenique és Constance Le Grip.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Afzal Khan, Arne Gericke, Gerard Batten és Franz Obermayr.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 550.479/OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat