Rodyklė 
Protokolas
PDF 290kWORD 214k
Trečiadienis, 2015 m. kovo 11 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Gauti dokumentai
 5.Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. kovo 19–20 d.) (diskusijos)
 7.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2015 m. metinė augimo apžvalga - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje - Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (diskusijos)
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Bendros importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklės ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.Sąjungos tarifinės aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.4.Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importas į Sajungą ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.5.Tam tikrų lengvatų, taikomų į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams, sustabdymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.6.Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisijos įkūrimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.7.Prašymas atšaukti Parlamento nario Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
  9.8.Prašymas atšaukti Parlamento nario Sergei Stanishevo (Sergei Stanishev) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
  9.9.2016 m. biudžeto gairės. III skirsnis (balsavimas)
  9.10.2013 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (balsavimas)
  9.11.2014 m. Juodkalnijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  9.12.2014 m. buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  9.13.2014 m. Serbijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  9.14.Kosovo europinės integracijos procesas (balsavimas)
  9.15.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2015 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)
  9.16.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)
  9.17.Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (balsavimas)
  9.18.Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (diskusijos)
 14.Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinė ataskaita Europos Parlamentui (diskusijos)
 15.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (diskusijos)
 16.Nestabili padėtis Libijoje ir jos pasekmės (diskusijos)
 17.Malio taikos susitarimas (diskusijos)
 18.ES ir Arabų Lygos valstybių ryšiai ir bendradarbiavimas kovojant su terorizmu (diskusijos)
 19.Antisemitizmo, islamofobijos ir smurtinio ekstremizmo stiprėjimas ES (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios acetamiprido, ametoktradino, amisulbromo, bupirimato, klofentezino, etefono, etirimolio, fluopikolido, imazapiko, propamokarbo, piraklostrobino ir tau-fluvalinato liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - terminas: 6/5/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 2,4,5-T, barbano, binapakrilo, etilbromofoso, kamfechloro (toksafeno), chlorbufamo, chloroksurono, chlozolinato, DNOC, dialato, dinosebo, dinoterbo, dioksationo, oksirano, fentino acetatato, fentino hidroksido, flucikloksurono, flucitrinato, formotiono, mekarbamo, metakrifoso, monolinurono, fenotrino, profamo, pirazofoso, kvinalfoso, resmetrino, teknazeno ir vinklozolino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - terminas: 6/5/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2009/568/EB, 2011/333/ES, 2011/381/ES, 2012/448/ES ir 2012/481/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - terminas: 25/5/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - terminas: 27/5/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir VI priedai (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - terminas: 27/5/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/312/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - terminas: 26/5/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo dėl nuostatų, susijusių su prekyba laukinės faunos ir floros rūšių egzemplioriais, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - terminas: 24/5/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 673/2005, nustatantis papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. vasario 26 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 529/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013, nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti skaičiavimo vidaus metodų išplėtimo ir pakeitimų reikšmingumo vertinimu (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. kovo 4 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 241/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su įstaigų nuosavų lėšų reikalavimų techniniais reguliavimo standartais (C(2015)00361 - 2015/2545(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, pradedant skaičiuoti nuo 2015 m. sausio 30 d., atsakingo komiteto prašymu, iki 2015 m. balandžio 30 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON.


4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Komisijos ir Teisingumo Teismo:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 12/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1/2015. IV skirsnis – Teisingumo Teismas (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 13/2015 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 11/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Theodoro Zagorakio (Theodoros Zagorakis) imunitetą (2015/2048(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Sergei Stanishevo (Sergei Stanishev) imunitetą (2014/2259(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0045/2015).


5. Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (2015/2564(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. vasario 12 d. ( 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini ir Emil Radev PPE frakcijos vardu, dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev);

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa ir Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu, dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015);

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek ir Beata Gosiewska ECR frakcijos vardu, dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete (2015/2564(RSP)) (B8-0219/2015);

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete (2015/2564(RSP)) (B8-0220/2015);

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete (2015/2564(RSP)) (B8-0226/2015);

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, dėl kovos su seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdus internete (2015/2564(RSP)) (B8-0227/2015).

Balsavimas: 9.18 punktas.


6. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. kovo 19–20 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. kovo 19–20 d.) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Emmanouil Glezos), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė John Stuart Agnew), Andrzej Duda ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), nepriklausomas Parlamento narys Marcel de Graaff, Herbert Reul, Knut Fleckenstein (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Angel Dzhambazki), Ashley Fox (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ildikó Gáll-Pelcz), Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote ir Harald Vilimsky (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Theurer).

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Esteban González Pons, Jeppe Kofod ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić ir João Ferreira.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


7. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2015 m. metinė augimo apžvalga - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje - Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (diskusijos)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2015 m. metinė augimo apžvalga“ [2014/2221(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje“ [2014/2222(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą [2014/2212(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (pranešėjas) pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Ildikó Gáll-Pelcz ir Sergio Gutiérrez Prieto pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Marianne Thyssen (Komisijos narė) ir Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jean Arthuis (BUDG komiteto nuomonės referentas), Giorgos Grammatikakis (ENVI komiteto nuomonės referentas), Sofia Ribeiro PPE frakcijos vardu, Alfred Sant S&D frakcijos vardu, Sampo Terho ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Mara Bizzotto, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas ir Verónica Lope Fontagné.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică ir Csaba Sógor.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz ir Sergio Gutiérrez Prieto.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.15 punktas, 9.16 punktas ir 9.17 punktas.

Kalbėjo Bruno Gollnisch.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Bruno Gollnisch.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos GUE/NGL ir S&D frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

ITRE komitetas: Miguel Urbán Crespo vietoj Pablo Echenique

ENVI komitetas: Pablo Echenique vietoj Teresa Rodriguez-Rubio

FEMM komitetas: Pina Picierno

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Miguel Urbán Crespo vietoj Teresa Rodriguez-Rubio

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo sąjunga: Miguel Urbán Crespo vietoj Teresa Rodriguez-Rubio.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ji priminė, kad kovo 11-oji yra Europos diena terorizmo aukoms atminti, ir Eleonora Forenza, ji prašė, kad būtų imtasi sankcijų prieš Gianluca Buonanno dėl jo pareiškimų, kuriuos ji laiko rasistinais (Pirmininkė priminė, kad Parlamento Pirmininkas šiuo klausimu jau pasisakė).


9.1. Bendros importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklės ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija) [COM(2014)0323 - C8-0014/2014- 2014/0168(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0053)


9.2. Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo tam tikros taikymo tvarkos (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0374 - C8-0035/2014 - 2014/0190(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0054)


9.3. Sąjungos tarifinės aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, atidarančio tam tikras Sąjungos tarifines aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotas bei numatančio tokių kvotų administravimą (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0594 - C8-0169/2014 - 2014/0276(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0055)


9.4. Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importas į Sajungą ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importo į Sąjungą (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0586 - C8-0166/2014 - 2014/0272(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0056)


9.5. Tam tikrų lengvatų, taikomų į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams, sustabdymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sustabdančio tam tikras lengvatas, taikomas į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0593 - C8-0170/2014 - 2014/0275(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0057)


9.6. Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisijos įkūrimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl iš dalies pakeisto Susitarimo, įkuriančio Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisiją, priėmimo Europos Sąjungos vardu projekto [14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0058)

Parlamentas pritarė šio susitarimo su pakeitimais sudarymui.


9.7. Prašymas atšaukti Parlamento nario Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

Pranešimas sur la Prašymas atšaukti Parlamento nario Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetąPranešimas dėl prašymo atšaukti Theodoro Zagorakio (Theodoros Zagorakis) imunitetą [2015/2048(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0059)


9.8. Prašymas atšaukti Parlamento nario Sergei Stanishevo (Sergei Stanishev) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

Pranešimas: sur la Prašymas atšaukti Parlamento nario Sergei Stanishevo (Sergei Stanishev) imunitetą [2014/2259(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0060)


9.9. 2016 m. biudžeto gairės. III skirsnis (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016 m. biudžeto sudarymo bendrų gairių, III skirsnis – Komisija [2015/2008(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0061)


9.10. 2013 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (balsavimas)

Pranešimas dėl 2013 m. metinė ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ [2014/2155(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0062)


9.11. 2014 m. Juodkalnijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0211/2015 (2014/2947(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0063)


9.12. 2014 m. buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0212/2015 (2014/2948(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0064)


9.13. 2014 m. Serbijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0065)


9.14. Kosovo europinės integracijos procesas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0066)


9.15. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2015 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2015 m. metinė augimo apžvalga“ [2014/2221(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0067)


9.16. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje“ [2014/2222(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0068)


9.17. Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą [2014/2212(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0069)


9.18. Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (balsavimas)

Diskusijos vyko12 vasario 2015 ( 2 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. kovo 11 d. ( 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 ir B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0217/2015

(keičia B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 ir B8-0226/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera ir Kinga Gál PPE frakcijos vardu;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo ir Zigmantas Balčytis S&D frakcijos vardu;

Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel ir Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu;

Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0070)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0227/2015 anuliuotas.)

°
° ° °

Kalbėjo Bruno Gollnisch, jis pateikė pasiūlymą dėl procedūros dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos prašymo pateikti nuomonę dėl Parlamento narių, priklausančių Nacionaliniam frontui, padėjėjų ir protestavo dėl to, kad jis buvo paviešintas (Pirmininkė nurodė, kad Parlamento Pirmininkas bus apie tai informuotas).


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt ir Stanislav Polčák

2014 m. buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki ir Marijana Petir

2014 m. Serbijos pažangos ataskaita - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor ir Igor Šoltes

Kosovo europinės integracijos procesas - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh ir Izaskun Bilbao Barandica

Pranešimas: Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt ir Zoltán Balczó.

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks rytdienos, ketvirtadienis 2015 m. kovo 12 d., posėdyje.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.45 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Andrzej Duda ECR frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Petras Auštrevičius (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser), Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser asmeniniu klausimu po Elmar Brok pareiškimo, Elmar Brok dėl šio pareiškimo, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark ir Othmar Karas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski ir Gerard Batten.

Kalbėjo Federica Mogherini.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.4 punktas.


14. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinė ataskaita Europos Parlamentui (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinė ataskaitos Europos Parlamentui [2014/2219(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Indrek Tarand (BUDG komiteto nuomonės referentas), Andrej Plenković PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Ioan Mircea Paşcu S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marine Le Pen dėl diskusijų vedimo (Pirmininkė pateikė paaiškinimus), Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly ir Francisco Assis.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Paulo Rangel, Boris Zala ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrea Bocskor, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka ir Bill Etheridge.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Elmar Brok.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.5 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


15. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (diskusijos)

Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje [2014/2216(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Heidi Hautala (DEVE komiteto nuomonės referentė), Jana Žitňanská (FEMM komiteto nuomonės referentė), Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano dėl 'Aymeric Chauprade pareiškimo, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier ir Ana Gomes.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković ir Deirdre Clune.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Pier Antonio Panzeri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.6 punktas.


16. Nestabili padėtis Libijoje ir jos pasekmės (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Nestabili padėtis Libijoje ir jos pasekmės (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, Victor Boștinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ir Davor Ivo Stier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Afzal Khan.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


17. Malio taikos susitarimas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Malio taikos susitarimas (2015/2593(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida ir Boris Zala.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


18. ES ir Arabų Lygos valstybių ryšiai ir bendradarbiavimas kovojant su terorizmu (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES ir Arabų Lygos valstybių ryšiai ir bendradarbiavimas kovojant su terorizmu (2015/2594(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Mario Borghezio, Fernando Ruas, Richard Howitt, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Javier Couso Permuy, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Victor Boştinaru, David Campbell Bannerman, Gerard Batten, Georgios Epitideios, Eleni Theocharous, Pier Antonio Panzeri, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ramona Nicole Mănescu, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Afzal Khan ir Deirdre Clune.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), ir Arne Gericke.

Kalbėjo Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, – dėl ES ir Arabų Valstybių Lygos susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje (2015/2573(RSP)) (B8-0215/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ir Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl ES ir Arabų Lygos valstybių susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje (2015/2573(RSP)) (B8-0216/2015);

- Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell ir Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu, – dėl ES ir Arabų Lygos valstybių susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje (2015/2573(RSP)) (B8-0221/2015);

- Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu ir Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu, – dėl ES ir Arabų Valstybių Lygos susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje (2015/2573(RSP)) (B8-0222/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, – dėl ES ir Arabų Lygos valstybių susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje (2015/2573(RSP)) (B8-0223/2015);

- Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels ir Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl ES ir Arabų Lygos valstybių susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje (2015/2573(RSP)) (B8-0224/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier ir József Nagy PPE frakcijos vardu, – dėl ES ir Arabų Lygos valstybių susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje (2015/2573(RSP)) (B8-0225/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.8 punktas.


19. Antisemitizmo, islamofobijos ir smurtinio ekstremizmo stiprėjimas ES (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Antisemitizmo, islamofobijos ir smurtinio ekstremizmo stiprėjimas ES (2015/2595(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Hans Jansen, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Bas Belder, Frédérique Ries, Marie-Christine Vergiat, Rosa Estaràs Ferragut, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cornelia Ernst, Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Michał Boni, Younous Omarjee, Tomáš Zdechovský, Pablo Echenique ir Constance Le Grip.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Afzal Khan, Arne Gericke, Gerard Batten ir Franz Obermayr.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 550.479/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.45 val.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Teisinis pranešimas - Privatumo politika