Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 12. března 2015 - Štrasburk

2. Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (2015/2592(RSP))

Rozprava se konala dne 11. března 2015 (bod 13 zápisu ze dne 11.3.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o vraždě Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho a Ruža Tomašić za skupinu ECR o Rusku, zejména o případu Borise Němcova (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea a Zigmantas Balčytis za skupinu S&D o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg a Peter Lundgren za skupinu EFDD o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier a József Nagy za skupinu PPE o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 12.3.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí