Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 12 martie 2015 - Strasbourg

2. Uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 11 martie 2015 (punctul 13 al PV din 11.3.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la uciderea lui Boris Nemțov și la starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička și Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la Rusia, în special la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov(2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea și Zigmantas Balčytis, în numele Grupului S&D, referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg și Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier și József Nagy, în numele Grupului PPE, referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Vot: punctul 8.4 al PV din 12.3.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate