Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. március 12., Csütörtök - Strasbourg

3. A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2015/2582(RSP))

A vita időpontja: 2015. február 25 (2015.2.25-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, Nagy József , Francesc Gambús, Lara Comi és Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras és Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek és Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos és Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă és Zigmantas Balčytis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat