Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 12. března 2015 - Štrasburk

5. Dvacáté osmé zasedání Rady OSN pro lidská práva (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Dvacáté osmé zasedání Rady OSN pro lidská práva (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Andrzej Grzyb za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem za skupinu EFDD, Gilles Lebreton – nezařazený poslanec, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri a Bogdan Brunon Wenta.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos a António Marinho e Pinto.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck a Angelika Mlinar za skupinu ALDE o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o prioritách Evropské unie na zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy a Lara Comi za skupinu PPE o prioritách EU pro 28. zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE o 28. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock za skupinu ECR o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) v roce 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă a Alessia Maria Mosca za skupinu S&D o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 12.3.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí