Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. március 12., Csütörtök - Strasbourg

5. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülése (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülése (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, független, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri és Bogdan Brunon Wenta.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nagy József, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos és António Marinho e Pinto.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck és Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina és Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Nagy József és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülésszakán képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler és Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (UNHRC) 28. ülésszakáról (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă és Alessia Maria Mosca, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat