Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 12 ta' Marzu 2015 - Strasburgu

5. It-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (dibattitu)
Rapporti Verbatim

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: It-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Andrzej Grzyb f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mike Hookem f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton Membru mhux affiljat, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri u Bogdan Brunon Wenta.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos u António Marinho e Pinto.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck u Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-prijoritajiet tal-UE tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina u Sofia Sakorafa f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropa għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti fl-2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy u Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, dwar il-prijoritajiet tal-UE għat-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler u Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (UNHRC) fl-2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă u Alessia Maria Mosca f'isem il-Grupp S&D, dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal-Minuti ta' 12.3.2015.

Avviż legali - Politika tal-privatezza