Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 12 martie 2015 - Strasbourg

5. A 28-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: A 28-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, neafiliat, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri și Bogdan Brunon Wenta.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos și António Marinho e Pinto.

A intervenit Johannes Hahn.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck și Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) din 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la prioritățile pentru 2015 ale Uniunii Europene privind Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 28-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (CDO) (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului din 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler și Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cea de a 28-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (CDO) (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) din 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă și Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D, referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului din 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 12.3.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate