Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2603(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0241/2015

Συζήτηση :

PV 12/03/2015 - 6.2
CRE 12/03/2015 - 6.2

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0072

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

6.2. Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 και B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Οι Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Marc Tarabella σχετικά με τη διαδικασία "γαλάζια κάρτα".

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου