Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2603(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0241/2015

Debatter :

PV 12/03/2015 - 6.2
CRE 12/03/2015 - 6.2

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0072

Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg

6.2. Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 och B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Marc Tarabella yttrade sig om ”blått kort”-förfarandet.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 12.3.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy