Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2604(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0242/2015

Разисквания :

PV 12/03/2015 - 6.3
CRE 12/03/2015 - 6.3

Гласувания :

PV 12/03/2015 - 8.3

Приети текстове :

P8_TA(2015)0073

Протокол
Четвъртък, 12 март 2015 г. - Страсбург

6.3. Танзания, по-специално проблемът със заграбването на земя
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 и B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez и Josef Weidenholzer представят предложенията за резолюция.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Csaba Sógor и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ignazio Corrao, Marc Tarabella, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo и Gianluca Buonanno.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 12.3.2015 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказа се Marine Le Pen относно процедурано предложение.

Правна информация - Политика за поверителност