Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg

6. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 10.3.2015 protokollipunkt 3.)


6.1. Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 ja B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker ja György Hölvényi tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Javier Couso Permuy ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel, Lorenzo Fontana (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Lampros Fountoulisele (juhataja katkestas sõnavõtu, märkides, et see ei kujuta endast küsimust), Bruno Gollnisch ja Fabio Massimo Castaldo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská ja Marek Jurek.

Sõna võttis Notis Marias sinise kaardi küsimuste esitamise teemal.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2015 protokollipunkt 8.1.


6.2. Lõuna-Sudaan, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega

Resolutsiooni ettepanekud B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 ja B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Marc Tarabella sinise kaardi küsimuste esitamise teemal.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2015 protokollipunkt 8.2.


6.3. Tansaania, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga

Resolutsiooni ettepanekud B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 ja B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Csaba Sógor ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ignazio Corrao, Marc Tarabella, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Gianluca Buonanno.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2015 protokollipunkt 8.3.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võttis Marine Le Pen kodukorraga seotud küsimuses.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika