Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 10.3.2015, kohta 3).


6.1. Da'eshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamat hyökkäykset ja kaappaukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 ja B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker ja György Hölvényi esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Javier Couso Permuy ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lorenzo Fontana, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, Lampros Fountoulisille (puhemies totesi, että puheenvuoro ei ollut kysymys, ja keskeytti puhujan), Bruno Gollnisch ja Fabio Massimo Castaldo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská ja Marek Jurek.

Notis Marias käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.1.


6.2. Etelä-Sudan ja viimeaikaiset lasten kaappaukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 ja B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Marc Tarabella käytti puheenvuoron "sinisen kortin" menettelystä.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.2.


6.3. Tansania ja erityisesti maananastusta koskeva ongelma

Päätöslauselmaesitykset B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 ja B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Csaba Sógor ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ignazio Corrao, Marc Tarabella, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Gianluca Buonanno.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.3.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Marine Le Pen käytti työjärjestyspuheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö