Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 12 maart 2015 - Straatsburg

6. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 10.3.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


6.1. Recente aanvallen en ontvoeringen door IS in het Midden-Oosten, met name van Assyriërs

Ontwerpresoluties B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 en B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker en György Hölvényi lichten de ontwerpresoluties toe.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Javier Couso Permuy en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, Lorenzo Fontana, niet-fractiegebonden lid, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, deze laatste om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Lampros Fountoulis (De Voorzitter onderbreekt de spreker omdat hij vaststelt dat het niet om een vraag gaat), Bruno Gollnisch en Fabio Massimo Castaldo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias over de "catch the eye"-procedure.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 12.3.2015.


6.2. Zuid-Sudan, onder meer de recente ontvoeringen van kinderen

Ontwerpresoluties B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 en B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella over de “blauwe kaart”-procedure.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 12.3.2015.


6.3. Tanzanië, met name het probleem van landroof

Ontwerpresoluties B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 en B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Csaba Sógor en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ignazio Corrao, Marc Tarabella, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 12.3.2015.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marine Le Pen voor een motie van orde.

Juridische mededeling - Privacybeleid