Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 12 martie 2015 - Strasbourg

6. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 10.3.2015.)


6.1. Recentele atacuri și răpiri comise de gruparea Daesh în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene

Propuneri de rezoluții B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 și B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker și György Hölvényi au prezentat propunerile de rezoluție.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Javier Couso Permuy și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Kristina Winberg, în numele Grupului EFDD, Lorenzo Fontana, neafiliat, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, acesta din urmă pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Lampros Fountoulis (Când și-a dat seama că nu este vorba de o întrebare, Președintele a întrerupt vorbitorul), Bruno Gollnisch și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská și Marek Jurek.

A intervenit Notis Marias privind procedura „cartonașului albastru”.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 12.3.2015.


6.2. Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii

Propuneri de rezoluții B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 și B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Marc Tarabella privind procedura „cartonașului albastru”.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 12.3.2015.


6.3. Tanzania, în special problema acaparării terenurilor

Propuneri de rezoluții B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 și B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Csaba Sógor și Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ignazio Corrao, Marc Tarabella, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo și Gianluca Buonanno.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 12.3.2015.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

A intervenit Marine Le Pen pentru a ridica o problemă de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate