Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg

6. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 10.3.2015 .)


6.1. Nedávne útoky a únosy, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe

Návrhy uznesenia B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 a B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker a György Hölvényi uviedli návrhy uznesení.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Javier Couso Permuy a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Kristina Winberg v mene skupiny EFDD, Lorenzo Fontana – nezaradený poslanec, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, ktorý zdvihnutím modrej karty položil otázku Lamprosovi Fountoulisovi (predseda prerušil rečníka a konštatoval, že nejde o otázku), Bruno Gollnisch a Fabio Massimo Castaldo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská a Marek Jurek.

V rozprave vystúpil Notis Marias k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye).

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 12.3.2015.


6.2. Južný Sudán vrátane nedávnych únosov detí

Návrhy uznesenia B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 a B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Marc Tarabella k postupu položenia otázky zdvihnutím modrej karty.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 12.3.2015.


6.3. Tanzánia, najmä problém zaberania pôdy

Návrhy uznesenia B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 a B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Csaba Sógor a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ignazio Corrao, Marc Tarabella, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo a Gianluca Buonanno.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 12.3.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

V rozprave vystúpila Marine Le Pen s procesným návrhom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia