Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. marts 2015 - Strasbourg

7. Meddelelse fra formanden
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden meddelte, at Parlamentets formand havde truffet beslutning om at pålægge Gianluca Buonanno sanktioner i form af fratagelse af dagpengeretten i en periode på 7 dage for at have forstyrret mødet med fornærmende og provokerende sprogbrug.

Den berørte person var blevet underrettet om denne beslutning samme dag.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 167 havde Gianluca Buonanno en frist på to uger til at indgive en intern klage over denne beslutning til Præsidiet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik