Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

7. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου έλαβε την απόφαση να επιβάλει ως κύρωση στον Gianluca Buonanno την απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα 7 ημερών, διότι είχε διαταράξει τη συνεδρίαση με τη χρήση υβριστικών και προκλητικών εκφράσεων.

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 167 του κανονισμού, ο Gianluca Buonanno έχει προθεσμία δύο εβδομάδων για να ασκήσει προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Προεδρείου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου