Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

7. Puhemiehen ilmoitus
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies on päättänyt määrätä Gianluca Buonannolle seuraamuksena seitsemän päivän päivarahojen menetyksen, koska Buonanno häiritsi istuntoa loukkaavalla ja provokatiivisella kielenkäytöllä.

Päätöksestä on ilmoitettu Buonannolle tänään.

Työjärjestyksen 167 artiklan mukaan Gianluca Buonanno voi kahden viikon kuluessa hakea tähän päätökseen muutosta puhemiehistölle osoitetulla oikaisuvaatimuksella.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö