Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 12 maart 2015 - Straatsburg

7. Mededeling van de Voorzitter
CRE

De Voorzitter deelt mee dat de Voorzitter van het Parlement heeft besloten Gianluca Buonanno als sanctie het verlies van het recht op verblijfsvergoeding voor de duur van zeven dagen op te leggen, omdat hij de vergadering heeft verstoord door zijn beledigend en uitdagend taalgebruik.

Dit besluit is vandaag ter kennis gebracht van de betrokkene.

Overeenkomstig artikel 167 van het Reglement, heeft Gianluca Buonanno twee weken de tijd om bij het Bureau een intern beroep tegen dit besluit in te stellen..

Juridische mededeling - Privacybeleid