Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg

7. Oznámenie predsedníctva
Doslovný zápis

Predseda oznámil, že predseda Parlamentu rozhodol o prijatí sankcií voči Gianlucovi Buonannovi v podobe straty nároku na denné diéty počas 7 dní za to, že narušil priebeh rokovania tým, že použil urážlivý a provokatívny jazyk.

Toto rozhodnutie bolo dotknutému oznámené dnes.

V súlade s článkom 167 rokovacieho poriadku má Gianluca Buonanno dva týždne na to, aby predložil Predsedníctvu vnútorné odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia