Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg

7. Meddelande från talmannen
CRE

Talmannen meddelade att parlamentets talman hade beslutat att Gianluca Buonannos dagtraktamenten skulle dras in under sju dagar på grund av att ledamoten stört överläggningarna under sammanträdesperioden genom att använda sig av ett förolämpande och provocerande språkbruk.

Den berörda ledamoten hade underrättats om detta beslut tidigare under dagen.

Gianluca Buonanno hade i enlighet med artikel 167 i arbetsordningen två veckor på sig att lämna in ett internt överklagande till presidiet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy