Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2603(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0241/2015

Viták :

PV 12/03/2015 - 6.2
CRE 12/03/2015 - 6.2

Szavazatok :

PV 12/03/2015 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0072

Jegyzőkönyv
2015. március 12., Csütörtök - Strasbourg

8.2. Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 és B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0241/2015

(amely a B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 és B8-0266/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Hölvényi György, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Sógor Csaba, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Nagy József, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Gál Kinga, Tadeusz Zwiefka és Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei és Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0072)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat