Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2592(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0239/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0074

Zápis
Čtvrtek, 12. března 2015 - Štrasburk

8.4. Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 a B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0239/2015

(nahrazující B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 a B8-0252/2015):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides a Afzal Khan za skupinu S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen a David Campbell Bannerman za skupinu ECR;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich a José Inácio Faria za skupinu ALDE;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

přijat (P8_TA(2015)0074)

(Návrhy usnesení B8-0248/2015 a B8-0251/2015 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Charles Tannock s žádostí, aby se o bodu 20 a bodu odůvodnění N hlasovalo jmenovitě. Žádost nebyla schválena, jelikož byla předložena mimo stanovenou lhůtu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí