Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2592(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0239/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0074

Pöytäkirja
Torstai 12. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

8.4. Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 ja B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0239/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 ja B8-0252/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides ja Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen ja David Campbell Bannerman ECR-ryhmän puolesta;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich ja José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Valentinas Mazuronis.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0074)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0248/2015 ja B8-0251/2015 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Charles Tannock pyysi, että 20 kohdasta ja johdanto-osan N kappaleesta äänestetään nimenhuutoäänestyksenä. Koska pyyntö esitettiin määräajan jälkeen, sitä ei hyväksytty.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö