Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2592(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0239/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0074

Protokół
Czwartek, 12 marca 2015 r. - Strasburg

8.4. Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borysa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 i B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0239/2015

(zastępujący B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 i B8-0252/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont i Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides i Afzal Khan w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen i David Campbell Bannerman w imieniu grupy ECR;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich i José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

Przyjęto (P8_TA(2015)0074)

(Projekty rezolucji B8-0248/2015 i B8-0251/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Charles Tannock z wnioskiem o poddanie pod głosowanie imienne ust. 20 oraz motywu N. Z powodu przedstawienia go po upływie terminu wniosek ten nie został zatwierdzony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności