Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2592(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0239/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0074

Zápisnica
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg

8.4. Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 a B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0239/2015

(nahrádzajúci B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 a B8-0252/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides a Afzal Khan v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen a David Campbell Bannerman v mene skupiny ECR;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich a José Inácio Faria v mene skupiny ALDE;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

Prijatý (P8_TA(2015)0074)

(Návrhy uznesenia B8-0248/2015 a B8-0251/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Charles Tannock, ktorý požiadal, aby odsek 20 a odôvodnenie N boli zaradené do hlasovania podľa mien. Žiadosť bola zamietnutá, pretože bola predložená po termíne.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia