Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2592(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0239/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0074

Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg

8.4. Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 och B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0239/2015

(ersätter B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 och B8-0252/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont och Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen,

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides och Afzal Khan för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen och David Campbell Bannerman för ECR-gruppen,

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich och José Inácio Faria för ALDE-gruppen,

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen,

Valentinas Mazuronis.

Antogs (P8_TA(2015)0074)

(Resolutionsförslagen B8-0248/2015 och B8-0251/2015 bortföll.)

Inlägg:

Charles Tannock begärde att punkt 20 och skäl N skulle gå till omröstning med namnupprop. Denna begäran godkändes inte, eftersom den lämnats in efter tidsfristen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy